World Proverbs / Morocco Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 Morocco Proverb1. One bean does not make a whole meal.. Morocco Proverb. One bean does not make a whole meal.

1 Morocco Proverb