World Proverbs / Kashmir Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Kashmir Proverb: "A lie doesn't have a foot to stand on."
Kashmir Proverbs about:

Foot FootStand Stand