World Proverbs / Ganda Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZGanda Proverb: "If you laugh at the bowl, you laugh at the potter."


Ganda Proverbs


Ganda Proverbs about:

Bowl BowlLaugh LaughPotter Potter