World Proverbs / Gambia Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Gambia Proverb: "If a donkey kicks you and you kick back, you are both donkeys."
Gambia Proverbs about:

Back BackDonkey DonkeyDonkeys DonkeysKick Kick
Kicks Kicks