World Proverbs / Dutch Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZDutch Proverb: "They are fools whose sheep run away twice."


Dutch Proverbs


Dutch Proverbs about:

Away AwayFools FoolsSheep SheepTwice Twice
Whose Whose