World Proverbs / African Congo Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 African Congo Proverb: "Children are the reward of life."
African Congo Proverbs about:

Children ChildrenLife LifeReward Reward